AMACIMIZ

       Öğrenci başarısının değerlendirilmesi eğitim ve öğretim etkinliklerinin kalitesini arttırmada önemli bir yere sahiptir. İyi bir ölçme ve değerlendirmenin ölçme yapan kişinin (ölçmeci) bu noktadaki yeterliliği ile doğru orantılı olduğu kabul edilir. Öğrenci değerlendirmede en önemli noktalardan biri onun gelişiminin farklı boyutlarda olabileceği yönünde farkındalık sahibi olmaktır. Öğrenci gelişimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda olabilir. Öte yandan bilişsel gelişim süreci temel bilgilerin hatırlanması, bu bilginin kavranması ve yeni problemlere uyarlanabilmesi gibi alt düzey zihinsel becerileri gerektirirken; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma yapma gibi üst düzey zihinsel becerileri de gerektirmektedir. Bu anlamda ölçmecinin her bir gelişim sürecine uygun farklı ölçme tekniklerini tanıması, etkinleştirmesi ve geliştirmesine yönelik bilgi sahibi olması gerekir. Bu nedenle ölçme araçlarından elde edilen ve daha çok nicel olarak ifade edilen puanların anlamlı biçimde sunulmasını sağlayacak yeterliliği, bir başka deyişle ölçme aracıyla ve maddelerle neyi ölçmek istediklerini tanımlama yeterliliklerini ölçmecilere kazandırabilmek için bir etkinlik düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

 

        Bu bağlamda etkinliğin amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrencilere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapmakta olan araştırmacı öğretmenlere, öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerine uygun şekilde sınıf içi ölçme araçlarının hazırlanması, geçerlilik ve güvenirliklerinin belirlenmesi, ölçme araçlarının puanlanması, üst düzey becerilere uygun soru yazma, bilişsel tanı modellerine dayalı ölçme aracı geliştirme ve ölçme aracında yer alan maddelerde yanlılığın belirlenebilmesi noktalarında yeterlilik kazandırmak olarak belirlenmiştir.

İLETİŞİM 

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma UYAR

Email: seymayukselster@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now